Arrangementet

 

 

Turrenn på 43 km og trim på 23 km.

 

Arrangør: IL Malm

 

Rennleder:

Cato Sandslett

cato.sandslett@sks.no

971 95 669

Stadionkart, start/mål.

 

Klikk på kartet for å se større

Utdeling av startnummer.

Utdeling av startnummer fredag 24. mars 2017 kl 18.00 – 21:00 på rennkontoret i Sulitjelma Fjellandsby, samt lørdag fra kl 08:30 – 11:00.

Rennkontoret er til venstre for den store parkeringsplassen før servicebygget til Sulitjelma Fjellandsby.

Start og målområde,

rennkontor og garderober

 

• Start og målområdet er ved Sulitjelma Fjellandsby.

• Det vil være mulighet for å kjøpe seg mat og drikke  etter rennet.

• Rennkontor i Sulitjelma Fjellandsby.

• Det er ikke dusjmuligheter på Sulitjelma skole i år pga renovering av basseng og garderober. Dette beklager vi.

• Parkering nær Sulitjelma Fjellandsby,

Sulitjelma Turistsenter og Daja Kraftverk.

 

Det er begrenset antall parkeringsplasser i Dajaområdet.

 Vi ber om at flest mulig kjører ilag,

for å unngå unødvendig mange biler.

De som skal gå Kobberløpet vil bli prioritert på de nærmeste plassene.

 

Vi ber alle om å vise hensyn og følge anvisninger fra parkeringsvaktene.

Drikkestasjoner

 

Drikkestasjoner i henhold til Norges Skiforbunds reglement:

 

"Det skal alltid være en drikkestasjon ved mål.

For øvrig skal det, når rennet er lengre enn 30 km, være minimum 1 stasjon pr. 10 km. Stasjonene skal plasseres slik at løperne kan bli servert uten tap av tid og rytme."

Kvinner:

Menn:

M 15-16 år

M 17-18 år

M 19-20 år

K 19-20 år

M 21-25 år

K 21-25 år

M 26-30 år

K 26-30 år

M 31-35 år

K 31-35 år

K 15-16 år

K 17-18 år

Klasseinndelinger:

M 36-40 år

K 36-40 år

M 41-45 år

K 41-45 år

M 46-50 år

K 46-50 år

M 51-55 år

K 51-55 år

M 56-60 år

K 56-60 år

M 61-70 år

K 61-70 år

M 71-75 år

K 71-75 år

M 76 år og eldre

K 76 år og eldre

Trimklasser:

MTR 13 år og eldre

KTR 13 år og eldre

Design og utvikling: Mosti Design