Logo for Kobberløpet
Cato Lund, leder for TQC Norge, og Thomas Guillaume, administrerende direktør i TQC. Foto: Rune Dahl, TQC. Group

The Quartz Corp blir ny hovedpartner til Kobberløpet

– Kobberløpet skaper begeistring og stolthet i regionen, noe vi i The Quartz Corp ønsker å bidra til, sier Cato Lund, direktør for den norske virksomheten i TQC.

Kobberløpet har en lang tradisjon tilbake til 1968 med å samle skiløpere til folkefest i Sulitjelma i et område med sterke røtter tilbake til gruveindustrien. Sulitjelma Gruber var en av de viktige motorene for norsk bergindustri i sine 100 år med drift, slik The Quarts Corp (TQC) spiller en avgjørende rolle både lokalt og internasjonalt med avanserte produksjonsmetoder og tilgang til verdens reneste kvartsforekomster.

– Kobberløpet er en folkefest og en institusjon i regionen. Løpet skaper begeistring og stolthet i regionen, noe vi i The Quartz Corp ønsker å bidra til. På samme måte som vi i TQC er stolte over hva vi får til på Hamarøy i dag, har gruvevirksomheten i Sulitjelma preget utviklingen av regionen, sier Cato Lund, direktør for den norske virksomheten i TQC.

Daglig leder i Kobberløpet, Mona Mosti, er glad og stolt over å få The Quartz Corp som ny hovedpartner. Hun mener at gode samarbeidspartnere er viktig for aktiviteten i distriktene.

– At vi nå har fått med oss The Quartz Corp på laget gjør oss stolte. Mange av våre partnere som møtes gjennom Kobberløpet har muligheter til utvikling og samarbeid. Vi har flere eksempler på at når flinke folk møtes gjennom Kobberløpet, skjer det positive ting. På den måten kan vi bidra til enda mer aktivitet i regionen vår. Vi er umåtelig stolte av alle våre samarbeidspartnere, sider daglig leder i Kobberløpet Mona Mosti.

Samarbeid og frivillighet er nøkkel til suksess

The Quartz Corp er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet utover å være en bedrift som prosesserer kvarts og gjennom det er en viktig bidragsyter til den grønne omstillingen, forteller Lund.

– Det ligger dypt forankret i oss å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Kobberløpet hadde ikke hatt den sterke posisjonen den har, uten en fantastisk dugnadsånd og frivillighet fra lokale krefter. Innsatsviljen og dedikasjonen imponerer oss og er en viktig inspirasjon for vårt frivillighetsarbeid lokalt på Hamarøy, sier Cato Lund.

At man er avhengig av gode samarbeidspartnere og frivillige krefter er Mosti tydelig på:

– Vi har hatt mange av våre samarbeidspartnere og frivillige over mange år og vi er takknemlig for det engasjement og bidrag som gjøres fra alle disse. Vi har hatt en pandemi som gjorde man måtte starte oppbyggingen av rennet på nytt igjen. I 2018 og 2019 var det 1200 på start. Vi jobber på for å komme dit igjen. Til den jobben er vi totalt avhengige av gode samarbeidspartnere og alle de frivillige som står på for arrangementene i Sulitjelma, sier Mosti.

Historien er viktig

– Vår historie med gruvedriften er noe som vi aldri må glemme. Kobberløpet ble første gang arrangert i 1968. Logoen til Kobberløpet viser Mons Petter - samen som fant den første malm-klumpen i Sulitjelma. Vi ønsker å kunne bidra til at denne historien lever videre også gjennom Kobberløpet. Vi skal Sammen med alle våre samarbeidspartnere skal vi skape Nord-Norges beste skirenn i vakre omgivelser i Sulis-fjellet. Uten alle våre samarbeidspartnere hadde vi ikke klart å levere et så godt skirenn hvert eneste år, avslutter daglig leder i Kobberløpet Mona Mosti.

Fakta om The Quartz Corp

The Quartz Corp er et verdensledende mineralselskap som utvinner og renser kvarts til bruk av flere av framtidens nøkkelindustrier som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri.

The Quartz Corp har i dag ca. 350 medarbeidere fordelt på tre verdensdeler – Amerika, Europa og Asia. På Drag i Nordland har selskapet 170 faste medarbeidere fordelt på helkontinuerlig skift, laboratorie, kvalitets-, HMS -, logistikk-, utviklings- og prosjektavdeling, samt støttefunksjoner og ledelse.