Logo for Kobberløpet

Info om rulleskirenn kommer.