Påmeldingsvilkår

Denne teksten bør være i midten

1. Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l.

2. Ved avlysning av rennet før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Ved avlysning av rennet på renndagen (forstås også med kvelden og natten før) på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen Force majeure, beholder arrangør 100 % av startkontingenten.

3. Personopplysninger.
Ved påmelding til våre arrangement, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på web i søkbar form, slik at også tidligere års resultater kan finnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Personopplysninger som navn, klasse og klubbtilhørighet oppbevares for å ivareta historiske data over tid blant annet for å ivareta historisk informasjon om aktivitet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen. Deltakeren kan til enhver tid be om at opplysningene endres eller slettes - unntatt her er navn, fødselsdato og resultater.

4. Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder/video av deg blir lagt ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Slike bilder/video vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, f.eks i arrangørens tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng.

Disse benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

5. Generelle bestemmelser for arrangementet
Skirenn blir arrangert etter Norges skiforbund sine regler. Deres dopingbestemmelser gjelder for arrangementet.

6. Lisens
Alle deltakere som er medlem av norsk folketrygd må løse engangslisens i våre skiarrangement hvis de ikke har helårsforsikring gjennom NSF.
Engangslisens er påkrevet for alle som er medlem av den norske folketrygd fra og med fylte 13 til og med 69 år. Er du mellom 70 og 79 år kan du frivillig kjøpe lisens. 12-åringer som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn.
Utenlandske deltakere som ikke er medlem av norsk folketrygd må signere ett Athletes Declaration skjema når de henter sitt startnummer.